preskoči na sadržaj

Ekonomsko-birotehnička škola Slavonski Brod

Login

Popis udžbenika

1. razredi

2. razredi

3. razredi

4. razredi

Molimo, obratite pozornost na odabir udžbenika iz stranog jezika (1. i 2. strani jezik) i vjeronauka/etike.

Brošura EBŠ
Priručnik VH&PA

Korisni linkovi

 

 

Učenički servis

Brošura za roditelje

 

eTwinning

eTwinning
Euro skills week

Natjecanje Dabar


Školska shema

Europska oznaka kvalitete

Brojač posjeta
Ispis statistike od 1. 9. 2017.

Ovaj mjesec: 331
Ovaj tjedan: 661
Danas: 9
Vijesti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
Natječaj za radna mjesta
Autor: Marija Deanković, 17. 2. 2020.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08.,  86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.) Ekonomsko-birotehnička škola, Slavonski Brod, Naselje Andrija Hebrang 13/1, objavljuje   
Natječaj za radna mjesta:
Nastavnik ekonomske skupine predmeta
Nastavnik hrvatskog jezika, kompjutorske daktilografije, i kompjutorske daktilografije s uredskim poslovanjem  
 
 

NATJEČAJ
za radna mjesta
 
1. Nastavnik ekonomske skupine predmeta – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, na određeno radno vrijeme do povratka zaposlenice s bolovanja (komplikacije u trudnoći i rodiljni dopust)  
 
2. Nastavnik hrvatskog jezika, kompjutorske daktilografije, i kompjutorske daktilografije s uredskim poslovanjem  – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, na određeno radno vrijeme do povratka zaposlenice s roditeljskog dopusta
 
Uvjeti:
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.
 
Na radno mjesto iz natječaja ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoji zapreka temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
 
Uz pisanu prijavu, u kojoj je potrebno navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnosti kandidata e - mail adresu, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje), kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi
- dokaz o državljanstvu
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
 
Prijavu na natječaj je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
 
Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom propisu.
 
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 
S prijavljenim kandidatima obavit će se intervju (razgovor) sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja Ekonomsko-birotehničke škole, Slavonski Brod. O vremenu  i mjestu provedbe intervjua (razgovora)  kandidati će biti obaviješteni najmanje 5 dana prije održavanja intervjua (razgovora)  putem web stranice škole http://ss-ekonomsko-birotehnicka-sb.skole.hr
 
Za kandidata koji ne pristupi  na intervju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.
 
Potrebna dokumentacija prilaže se u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Škole   
http://ss-ekonomsko-birotehnicka-sb.skole.hr
te se smatra da je dostava obavljena svim kandidatima istekom  8 dana od dana objave.
 
Prijave slati na adresu:
Ekonomsko-birotehnička škola
Naselje Andrija Hebrang 13/1
35 000 Slavonski Brod 
 
 
 
[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju