2018-09-05 11:33:40

Natječaj za stručnu praksu učenika u Poljskoj

U sklopu projekta Nauči. Primijeni. Koristi! je odobrena mobilnost 15 učenika 3. i 4. razreda u zanimanjima ekonomist, poslovni tajnik, upravni referent i hotelijersko-turistički tehničar. Mobilnost će trajati 15 dana, u razdoblju od 10. do 24. studenog 2018. u Poljskoj, u gradu Wroclawu. S učenicima će kao pratnja za vrijeme mobilnosti biti dvije osobe u pratnji (djelatnici škole) koje će se pobrinuti da učenici izvršavaju svoje obveze te im pružiti potrebnu podršku i nadzor.

Ekonomsko-birotehnička škola provodi projekt Nauči. Primijeni. Koristi! Projekt je odobren i financiran od Agencije za mobilnost i programe EU u sklopu programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1 - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince. Više informacija možete pronaći na http://www.mobilnost.hr

ERASMUS+ PROGRAM Nauči. Primijeni. Koristi! 2018-1-HR01-KA102-047022

Partner na projektu je Futurum, Poland. koji će učenicima pronaći odgovarajuće tvrtke za održavanje stručne prakse. Učenicima je iz sredstava projekta osiguran put do Wroclawa i povratak, putno osiguranje, smještaj i prehrana za vrijeme mobilnosti te džeparac, roditelji/skrbnici ne moraju snositi nikakve dodatne troškove. Sudionici mobilnosti mogu biti učenici 3. i 4. razreda u zanimanjima ekonomist, poslovni tajnik, upravni referent i hotelijersko-turistički tehničar.

O odabiru učenika odlučit će povjerenstvo u sastavu: razrednik, nastavnik strukovnih predmeta, nastavnik stranog jezika i koordinator projekta.

Uvjeti prijave za sudjelovanje:

učenik/ca mora biti redovan učenik Ekonomsko-birotehničke škole učenik/ca mora imati uzorno/dobro vladanje i dobre ocjene učenik/ca mora imati navršenih 16 godina s datumom početka mobilnosti prijava mora biti predana do 14. rujna suglasnost roditelja/skrbnika

Dokumentacija za prijavu:

preslika svjedodžbe prethodno završenog razreda potpisana suglasnost roditelja/skrbnika s upisanom šifrom učenika (obrazac u prilogu) Europass CV na engleskom jeziku (www.europass.hr) motivacijsko pismo na engleskom jeziku potpisano šifrom (minimalno 200, maksimalno 300 riječi; povjerenstvo će procijeniti znanje stranog jezika i motivaciju učenika za sudjelovanje u mobilnosti na temelju sljedećih pitanja: Što bih promijenio/la u dosadašnjem načinu odrađivanja stručne prakse? Zašto želim sudjelovati u mobilnosti? Koja su moja očekivanja?); upute i primjere potražite ovdje.

Dodatni bodovi:

potvrda o učenju engleskog jezika, položen ispit koji odgovara znanju na određenim razinama (A1, A2, B1, B2, C1, C2) shodno Europskom referentnom okviru sudjelovanje na strukovnim natjecanjima, natjecanjima u engleskom jeziku, izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, volontiranje – navesti u životopisu

Obveze i dužnosti učenika-sudionika mobilnosti:

redovito pohađanje stručne prakse (Učenici će na praksi imati mentora koji će pratiti njihov rad.) odgovorno ponašanje na radnom mjestu za vrijeme mobilnosti učenici neće konzumirati alkoholna pića i nedolično se ponašati za vrijeme mobilnosti učenici će uvažavati i slijediti upute osoba u pratnji te im se obratiti u slučaju bilo kakvog problema sudionici mobilnosti svakog dana održat će sastanak s osobama u pratnji učenici će svakoga dan voditi Dnevnik rada

Način bodovanja prijava:

Opći uspjeh (2-5 bodova) Europass CV (1-5 bodova) Motivacijsko pismo (1-5 bodova) Preporuka razrednika (1-3 boda) Sudjelovanje natjecanjima (školsko – 1 bod, županijsko/međužupanijsko – 2 boda, državno/međunarodno – 3 boda) Školske i izvanškolske aktivnosti, volontiranje (1 bod po aktivnosti, 3 maksimalno) U slučaju jednakog broja bodova, kriterij odabira je ocjena iz engleskog jezika

U školskoj knjižnici će biti održana radionica o izradi Europass životopisa za sve zainteresirane učenike u ponedjeljak, 10. rujna, u 13:00 sati.

Svu prijavnu dokumentaciju učenici su dužni predati u ŠKOLSKU KNJIŽNICU do 14. rujna.  Rezultati će biti objavljeni na školskoj web stranici i oglasnoj ploči u školi do 21. rujna, rezultati će biti objavljeni pod šiframa.

Nakon odabira, sudionici mobilnosti (njihovi skrbnici/roditelji) sklapaju sa školom ugovor i preuzimaju na sebe odgovornost da će ispuniti svoj dio obveza, u protivnom školi su dužni vratiti sredstva utrošena na mobilnost.

Sve pripreme (kulturološke, pedagoške i jezične) bit će organizirane u školi, kao i tjedni sastanci sa sudionicima mobilnosti. Učenici će za vrijeme mobilnosti izostati s nastave, ali u dnevnik će biti upisano da su na stručnoj praksi. Ostatak razreda (učenici koji nisu na mobilnosti) pohađat će nastavu po normalnom rasporedu.

Za sve dodatne informacije učenici i roditelji/skrbnici mogu se obratiti voditeljici projekta, školskoj knjižničarki Mariji Deanković.


Ekonomsko-birotehnička škola Slavonski brod