2019-10-10 11:47:59

S.T.E.P.+ - Sustainable Tourism Erasmus+ Project

U sklopu Erasmus+ KA2 projekt pod nazivom „S.T.E.P.+ - Sustainable Tourism Erasmus+ Project“, kojega provodi naša škola, održan je transnacionalni sastanak projektnih koordinatora. Domaćin sastanka bila je strukovna škola Zespol Szkol Im. Jana Kasprowicza, koja učenicima nudi različite obrazovne programe.  Sastanak je održan u razdoblju od 1.-3. listopada 2019.

Kao koordinatorici projekta za našu školu bilo mi je zadovoljstvo surađivati s vrijednim i kompetentnim kolegicama i kolegom na tom sastanku. Ovaj radišni tim sačinjavali su: Francoise Moutenet, Marjolaine Vialet, Marine Pierre i Arnaud Debrand (Francuska), Antonella Trapletti i Cinzia Mariani (Italija) i Katarzyna Stala-Kondrakiewicz (Poljska).

Tijekom cjelodnevnih sastanaka dogovoreni su svi tehnički i organizacijski aspekti provedbe ovoga projekta – financije, obveze sudionika (nastavnika i učenika), obveze članova projektnog tima svake škole, upotreba eTwinninga, Mobility Tool-a i Europass Mobility dokumenta, organizacija aktivnosti kada svaka pojedina škola bude domaćin, itd.

Kako su mobilnosti izvrsna prilika svakome pojedincu da nauči nešto novo, tako se i na primjeru škole domaćina može vidjeti uspješna suradnja škole i lokalnog gospodarstva. Gradić Jelcz Laskowice ima jako razvijenu industrijsku zonu u kojoj posluju mnoge strane firme. Jedna od njih je i Toyota, u čijem se pogonu izrađuju automobilski motori, a s kojom je škola domaćin, kao strukovna škola, sklopila partnerstvo. Toyota organizira praktični dio nastave za učenike, a opremila je cijeli praktikum i donirala četiri motora na kojima učenici mogu razvijati svoja strukovna znanja.

Na fotografijama možete vidjeti fotografije praktikuma i škole domaćina, u koju će i naši učenici sljedeće školske godine ići na mobilnost.

Koordinatorica projekta: mr.sc. Mirta Kos Kolobarić


Ekonomsko-birotehnička škola Slavonski brod