2022-05-12 14:34:23

Budućnost Europe: Europska godina mladih - Na Zoomu s eurozastupnikom

Danas je, na digitalnoj platformi Zoom, održan 3. sastanak s timom Predraga Freda Matića, zastupnika u Europskome parlamentu, u okviru projekta Budućnost Europe: Europska godina mladih.

11 mlađih ambasadora EP-a, u pratnji dviju starijih ambasadorica (profesorica Kovačić i Opačak) imalo je priliku predstaviti svoj doživljaj teme koja im je dodijeljena (EU na lokalnoj i nacionalnoj razini: vizija za budućnost) i osmišljeni put do (nadamo se ne samo) idejnoga rješenja problema…

Prvi je sastanak zastupnikova tima s predstavnicima 10 hrvatskih škola sudionica održan u zagrebačkome hotelu Sheraton 11. ožujka 2022.. Događanju su prisustvovale ambasadorice EP-a naše škole Ema Tomašić (2. e) i Ivana Opačak, prof., a detalji sastanka dostupni su OVDJE. 8. travnja 2022. održan je drugi sastanak (na istome mjestu), na kojemu su sudjelovale ambasadorice Ema i Sanda Kovačić, prof.; više je podataka dostupno OVDJE.

Nakon dvaju sastanaka Ema je, za potrebe predstavljanja škole na društvenim mrežama eurozastupnika i projekta, izjavila:

„Sudjelovanje u projektu Budućnost Europe: Europska godina mladih bit će iznimno iskustvo za nas, mlađe ambasadore EP-a. Počašćeni smo što smo dobili priliku predstaviti svoju školu i svojim idejama doprinijeti izgradnji ljepše budućnosti Hrvatske i Europe (za nas mlade). Bit će izazovno i zanimljivo sjesti za stol, raspravljati i surađivati (online i na terenu) s gimnazijalcima i strukovnjacima, pod budnim okom eurozastupnika, koji imaju istu želju i motivaciju – biti glas mladih cijele Hrvatske.

Teme su brojne – od obrazovnih izazova, položaja mladih na tržištu rada, stambenoga zbrinjavanja, socijalne i političke uključenosti… do kulturno-sportskih aktivnosti za mlade, zelenih politika i međugeneracijske solidarnosti… Posebno nam se sviđa tema na kojoj ćemo mi raditi – EU na lokalnoj i nacionalnoj razini: vizija za budućnost. Učenici naše škole itekako su svjesni da su građani Europe i da je važno živjeti europske vrijednosti na lokalnoj i nacionalnoj razini. U našoj školi žive Erasmus, eTwinning, EPAS, volonterstvo… Naš debatni klub bio je nositelj najeuropskijega hrvatskog projekta za mlade Karlo Veliki (EU4mE&U) u 2018., a i danas imamo što za reći, imamo viziju… Dobili smo još jednu priliku napraviti promjenu i dat ćemo sve od sebe da ju u potpunosti iskoristimo.“

(Ema Tomašić uime svih mlađih ambasadora EP-a EBŠ-a)

 

Što smo dosad odradili?

U našoj su školi u ožujku i travnju o. g. održana dva konzultacijska sastanka učenika (sudionika projekta) s profesoricama mentoricama. Prof. Opačak predstavila je projekt zainteresiranim učenicima, a prof. Kovačić predstavila je detalje očekivane provedbe... Kliknite OVDJE (ili na fotografiju) i pročitajte...

Na današnjemu Zoomovu sastanku (10.00 – 11.00)

... sudjelovalo je 11 učenika/mlađih ambasadora EP-a - Stjepan Gusak (2. a); Ema Tomašić, Maja Vinković, Doris Živković, Roberta Rašić, Danijela Mitrović i Patrik Aračić (2. e); Petra Popić i Gabrijela Karačić (3. c) te Marija Obrovac i Nina Milinković (3. e).

Četiri su se učenice (s prof. Opačak) pridružile e-sastanku iz škole, a veći je dio učenika otkinuo od svoga slobodnog prijepodneva kako bi sastanku prisustvovao online. Prof. Kovačić javila se s državnoga natjecanja... Učenici i mentorice izvijestili su eurozastupnika o planiranim i provedenim aktivnostima školskoga tima.

Dosad se u projekt uključilo 15 učenika (iz 2. a, 2. e, 3. c, 3. e i 4. d razreda). Unatoč brojnim izazovima (digitalne komunikacije, dvosmjenskoga rada, izbivanja učenika i nastavnika zbog terenske i projektne nastave…) usuglasili smo se oko središnjega problema vezanog za našu temu i dogovorili projektne korake.

U našem će fokusu biti (ne)kvaliteta usluge u željezničkome prometu i (ne)kvaliteta života (ne samo) mladih koji tu uslugu koriste; uslijedit će i komparativna analiza s partnerskom školom iz Njemačke. Više detalja uskoro…

Eurozastupnik je učenicima uputio riječi pohvale i ohrabrenja, istaknuvši kako je ovo jedinstven projekt u Europi - projekt koji provode mladi, upravo u Europskoj godini mladih. „Ovo je vaš projekt! Budite odvažni, pomalo drski, glasni! Želim(o) čuti vaše probleme i vaša rješenja!“

HVALA timu eurozastupnika!

(PO)HVALA našim ambasadorima europskih vrijednosti!

HVALA prof. Kovačić koja se sastanku pridružila s terena i SRETNO njezinu učeniku na državnome natjecanju!

Ivana Opačak, prof.


Ekonomsko-birotehnička škola Slavonski brod